Co je dobrovolnictví ve zdravotnictví

Co je dobrovolnictví ve zdravotnictví

Co je dobrovolnictví ve zdravotnictví

Dobrovolnictví ve zdravotnictví je obecně vědomá, svobodně zvolená činnost ve prospěch druhých, kterou ve zdravotních službách poskytují lidé – nezdravotníci bez nároku na finanční odměnu. Dobrovolníci ve zdravotnickém zařízení nenahrazují práci odborného zdravotnického a pomocného personálu, pomáhají jiným způsobem, který přispívá uzdravení.

12. 4. 2022 Celý článek »

Typy a formy dobrovolnických činností ve zdravotnictví

Dobrovolníci mohou působit na mnoha odděleních pro dětské i dospělé pacienty, a to i v náročnějších oborech zdravotní péče např. na onkologii, na anesteziologicko-resuscitačních oddělení nebo v hospicové a paliativní péči. Dobrovolnická činnost v nemocnici může být velmi pestrá a dobrovolníci mohou být zapojeni do mnoha typů aktivit, a to buď v individuální nebo skupinové formě.

11. 4. 2022 Celý článek »

Přínosy dobrovolnické činnosti ve zdravotnictví

Dobrovolnická činnost ve zdravotnickém zařízení má mnohostranný efekt pro všechny zúčastněné.

11. 4. 2022 Celý článek »

Co může pacient a rodinný příslušník očekávat od dobrovolníků

Činnost dobrovolníků ve zdravotnických zařízeních je organizována tak, aby byla zajištěna kvalita a bezpečnost poskytované zdravotní péče s prvořadým respektem k přání a potřebám dětského i dospělého pacienta. 

11. 4. 2022 Celý článek »