S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 12. prosince 2020.

Český inspektorát lázní a zřídel

Rozdělení referentů podle lokalit

Na této stránce naleznete informaci o tom, kterého referenta oddělení Českého inspektorátu lázní a zřídel kontaktovat v případě provádění činností v konkrétních lázeňských místech a ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a […]

21. 10. 2020 Celý článek »

Český inspektorát lázní a zřídel (ČIL)

Český inspektorát lázní a zřídel je jako součást Ministerstva zdravotnictví ústředním orgánem státní správy pro stanovení podmínek pro vyhledávání, ..

20. 7. 2020 Celý článek »

Činnost inspektorátu

Ministerstvo je dle lázeňského zákona ústředním úřadem státní správy pro vyhledávání, ochranu, využívání a další rozvoj zdrojů, přírodních léčebných..

20. 7. 2020 Celý článek »

Často kladené dotazy

Obecné Jak zjistím zda se mnou řešená stavba nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod či lázeňském místě? Na těchto stránkách jsou umístěny mapy se zakreslením ochranných pásem a lázeňských míst […]

20. 7. 2020 Celý článek »

V jakém případě a jak kontaktovat ČIL

I) v případě vydání závazného stanoviska
Ministerstvo zdravotnictví Český inspektorát lázní a zřídel vydává souhlas /závazné stanovisko/ k těmto č..

20. 7. 2020 Celý článek »

Postup sepsání žádostí

Postupy sepsání žádostí naleznete v příloze.

20. 7. 2020 Celý článek »

Základní pojmy a zkratky

Základní pojmy podle zákona 164/2001 Sb. (viz příloha):přírodní léčivý zdroj (PLZ) – přirozeně se vyskytující minerální voda, plyn nebo peloid, kter..

20. 7. 2020 Celý článek »

Související legislativa

Zákon č.164/2001 Sb., (254.5 kB) o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)

20. 7. 2020 Celý článek »

Dokumenty – ochranná pásma a lázeňská místa

Na této stránce naleznete dokumenty týkající se oficiálně vyhlášených lázeňských míst v ČR a ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod. Změnu značení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů a zdrojů […]

20. 7. 2020 Celý článek »

Platný indikační seznam pro lázeňskou péči

Vzhledem k tomu, že právní úprava k poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče je obsažena v novele zákona o veřejném zdravotním pojištění (zákon č. 1/2015 Sb.) a zároveň v prováděcí  vyhlášce (vyhláška č. 2/2015 […]

20. 7. 2020 Celý článek »