S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Biocidní přípravky, jež se nesmí uvádět na trh

Vytvořeno: 1. 3. 2011 Poslední aktualizace: 22. 7. 2020
V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 2 nařízení Komise 2007/1451/ES může Evropská Komise vydat rozhodnutí o nezařazení některých účinných biocidních látek do přílohy I, IA nebo IB, a stanoví tak i lhůtu pro stažení již existujících biocidních přípravků z trhu (přípravky s konkrétní účinnou látkou a zároveň pro daný typ použití). 
V praxi vydání tohoto rozhodnutí znamená postupné stažení všech biocidních přípravků obsahující určitou účinnou látku v kombinaci s konkrétním typem použití. 
Konsolidovaný seznam účinných látek o nichž bylo rozhodnuto o jejich nezařazení do příloh I, IA nebo IB v souladu s výše uvedeném nařízením můžete najít na stránkách Evropské Komise (anglicky, PDF): http://ec.europa.eu/environment/biocides/pdf/list_dates_product_phasing_out.pdf
Po uveřejnění rozhodnutí EK v úředním věstníku EU již není možné uvést nové přípravky obsahující dotčené účinné látky na trh.
Konkrétní vydaná rozhodnutí Komise o nezařazení některých účinných látek v českém jazyce naleznete na následujících odkazech:
Rozhodnutí EK č. 2013/85/EU
Rozhodnutí EK č. 2012/728/EU
Rozhodnutí EK č. 2012/257/EU
Rozhodnutí EK č. 2012/254/EU
Rozhodnutí EK č. 2012/78/EU
Rozhodnutí EK č. 2012/77/EU
Rozhodnutí EK č. 2011/391/EU
Rozhodnutí EK č. 2010/675/EU     
Rozhodnutí EK č. 2010/72/EU      
Rozhodnutí EK č. 2010/71/EU      
Rozhodnutí EK č. 2009/324/ES 
Rozhodnutí EK č. 2009/322/ES     
Rozhodnutí EK č. 2008/809/ES     
Rozhodnutí EK č. 2008/681/ES     
Rozhodnutí EK č. 2007/598/ES     
Rozhodnutí EK č. 2007/565/ES     
 
Související dokumenty
Příloha č. II nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 o druhé etapě desetiletého pracovního programu, podle čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh, modifikována s ohledem na výše uvedená rozhodnutí (bez záruky).