S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Aktualizovaná Příručka pro žadatele a příjemce pro 7. výzvu

Vytvořeno: 23. 5. 2011 Poslední aktualizace: 23. 5. 2011

Nová verze Příručky pro žadatele a příjemce zapracovává do textu především předchozí vydané Závazné pokyny. Nově pak zejména upravuje postup úhrady faktur v případě, že jsou propláceny ze dvou účtů. Upraven je rovněž postup pro vyplnění monitorovacích zpráv a monitorovacích hlášení v systému Benefit7+, neboť tento systém prošel aktualizací.

Aktualizované dokumenty je možno nalézt zde.