S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Aktualizovace přílohy 5.1 Metodika pro zadávání veřejných zakázek 3.2 IOP Příručky pro žadatele a příjemce pro 9. a 10. výzvu

Vytvořeno: 4. 7. 2012 Poslední aktualizace: 4. 7. 2012

Dovolujeme si touto cestou oznámit, že došlo k aktualizaci přílohy 5.1 Metodiky pro zadávání veřejných zakázek 3.2 IOP Příručky pro žadatele a příjemce pro 9. a 10. výzvu.

Aktualizován byl bod 1.2.3.

Původní znění:
„Zadavatel je u všech zakázek povinen dodržovat pravidla publicity, dále je povinen zajistit, že obchodní podmínky v zadávací dokumentaci a uzavřená smlouva budou obsahovat podmínku, že uchazeč/dodavatel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu (např. podmínek smlouvy, podmínek servisní smlouvy vážící se na předmět plnění).“
 
Aktualizované znění:
„Zadavatel je u všech zakázek povinen dodržovat pravidla publicity.“

Důvodem pro tuto změnu je sjednocení povinnosti uveřejnit smlouvu s povinností uvedenou v §147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

 
Příloha 5.1 je uveřejněna v souboru příloh pro 9. výzvu zde (Příloha č. 3) a pro 10. výzvu zde (Příloha č. 3).