S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Aktualizace Metodického pokynu pro zaměstnavatele (verze 4.0, platná od 1.1.2022) účastníků zapojených do projektu do 31.12.2019

Vytvořeno: 7. 2. 2022 Poslední aktualizace: 7. 2. 2022

S platností od 1. ledna 2022 došlo k navýšení mzdového příspěvku pro účastníky Specializačního vzdělávání v oboru dětská neurologie následujícím způsobem:

Období

Výše maximálních nákladů na mzdu/plat nebo náhrady mzdy/platu za pracovní volno (v Kč)

za hodinu (= 60 minut)

za den

2018

219,60

1 756,80

2019

239,40

1 915,20

2020

261,90

2 095,20

2021

271,50

2 172,00

2022

289,20

2 313,60

 

Více informací naleznete v kapitole C. Oblasti způsobilých výdajů, bodu i. Náklady na mzdu/plat, resp. náhrady mzdy/platu za pracovní volno, str. 15 Metodického pokynu pro zaměstnavatele. Tento Metodický pokyn je platný pouze pro účastníky zapojené do projektu do 31. 12. 2019.

Projekt Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008219 je realizován Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu.

Přílohy