S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Aktualizace Metodického pokynu č. 2 pro účastníky zapojené do projektu na základě Výzvy vyhlášené v roce 2021

Vytvořeno: 3. 2. 2022 Poslední aktualizace: 3. 2. 2022

S platností od 1. ledna 2022 došlo k navýšení mzdového příspěvku pro účastníky Specializačního vzdělávání v oboru dětská neurologie následujícím způsobem:

Období

Výše maximálních výdajů na mzdu/plat nebo náhrady mzdy/platu za pracovní volno v Kč[1]

za hodinu (= 60 minut)

za den[2] (= 8 hodin)

2021

271,50*

2 172,00*

Od 1. 1. 2022

289,20*

2 313,60*

[1] Včetně odvodů (viz výše) a včetně případných dalších výdajů (viz výše).

[2] Tj. maximálně lze proplatit 8 hodin za den.

Více informací naleznete v kapitole 2.3.1 bod 3) přiloženého Metodického pokynu. Tento Metodický pokyn je platný pouze pro účastníky zapojené do projektu v roce 2021.

Projekt Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008219 je realizován Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu.

Přílohy