S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Aktualizace 1. 12. 2016 – Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2016 a formuláře žádostí pro poskytnutí dotace pro rok 2016 – LÉKAŘSKÉ OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Vytvořeno: 17. 12. 2015 Poslední aktualizace: 17. 12. 2015

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje v souladu s ustanovením § 21a zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů:

Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2016 a formuláře žádostí pro poskytnutí dotace pro rok 2016.

 

AKTUALIZACE 14. 11. 2016

Z rozhodnutí ministra zdravotnictví se navyšuje počet rezidentů v oboru vnitřní lékařství z 45 na 46. Zároveň se v oboru vnitřní lékařství zvyšuje celková dotace na rezidenty na celé specializační vzdělávání z 81 000 000 Kč na 82 800 000 Kč. Dále se rozhodnutím ministra zdravotnictví snižuje počet rezidentů v oboru dětská a dorostová psychiatrie z 8 na 7. Zároveň se v oboru dětská a dorostová psychiatrie snižuje celková dotace na rezidenty za celé specializační vzdělávání z 14 400 000 Kč na 12 600 000 Kč, viz příloha s názvem Aktualizace výše dotace na vybrané lékařské obory program č. 2.

 

AKTUALIZACE 1. 12. 2016 I.

Z rozhodnutí ministra zdravotnictví se navyšuje počet rezidentů v oboru vnitřní lékařství ze 46 na 47. Zároveň se v oboru vnitřní lékařství zvyšuje celková dotace na rezidenty na celé specializační vzdělávání z 82 800 000 Kč na 84 600 000 Kč. Dále se rozhodnutím ministra zdravotnictví snižuje počet rezidentů v oboru dětská a dorostová psychiatrie ze 7 na 6. Zároveň se v oboru dětská a dorostová psychiatrie snižuje celková dotace na rezidenty za celé specializační vzdělávání z 12 600 000 Kč na 10 800 000 Kč, viz příloha s názvem Aktualizace 1. 12. 2016 výše dotace na vybrané lékařské obory program č. 2.

 

AKTUALIZACE II.

Rozhodnutím ministra zdravotnictví se navyšuje počet rezidentů v oboru vnitřní lékařství ze 47 na 48. Zároveň se v oboru vnitřní lékařství zvyšuje celková dotace na rezidenty za celé specializační vzdělávání z 84 600 000 Kč na 86 400 000 Kč. Dále se rozhodnutím ministra zdravotnictví snižuje počet rezidentů v oboru anesteziologie a intenzivní medicína ze 40 na 39. Zároveň se v oboru anesteziologie a intenzivní medicína snižuje celková dotace na rezidenty za celé specializační vzdělávání z 72 000 000 Kč na 70 200 000 Kč, viz příloha s názvem Aktualizace II. výše dotace na vybrané lékařské obory program č. 2.

 

Přílohy