S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Akreditace – základní přehled

Vytvořeno: 6. 3. 2021 Poslední aktualizace: 9. 11. 2022

Udělením / prodloužením akreditace se podle ustanovení § 45 odst. 1 zákona č.  96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, získává oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu nebo jeho části pro:

Specializační vzdělávání

Zpracované na základě vzdělávacího programu zveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví a v souladu s Nařízením vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí.

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Čermáková, +420 224 972 380


Akreditovaný kvalifikační kurz

Zpracovaný na základě vzdělávacího programu zveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.

Kontaktní osoba: Lenka Šnajdrová, +420 224 972 697


Certifikovaný kurz

Zpracovaný v souladu s § 61 zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních.

Kontaktní osoba: Mgr. Marcela Šrámková, +420 224 972 553


Praktické vyučování pro přípravu porodních asistentek

V akreditovaných zdravotnických bakalářských oborech.

Kontaktní osoba: Mgr. Marta Faiereislová, +420 224 972 387


 

V případě vzdělávacích programů akreditovaných kvalifikačních kurzů a certifikovaných kurzů se uděluje akreditace na celý vzdělávací program. Současně akreditace pro praktické vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních asistentek je udělována na celé praktické vyučování.

 

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje na svých webových stránkách seznam udělených / prodloužených akreditací, viz Seznamy udělených / prodloužených akreditací

Přílohy