S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

791/2021 1. Dle finanční podmínky spojené s poskytnutím státní dotace str. 4. -5. Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19, kde stojí „Dotací nelze pokrýt náklady spojené s vyplacením odměn zdravotnickým pracovníkům za péči o hospitalizovaného pacienta s onemocněním COVID-19, na které Ministerstvo zdravotnictví alokovalo finanční prostředky v příloze č.1 části A bodu 2.4 vyhlášky č.305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 . Odměny financované v rámci tohoto dotačního programu budou vyplaceny nad rámec odměn alokovaných v uvedených vyhláškách.“ a dle finanční podmínky spojené s poskytnutím státní dotace str. 6. – 7. Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 pro rok 2021, kde stojí „Dotací nelze pokrýt náklady spojené s vyplacením odměn zdravotnickým pracovníkům za péči o hospitalizovaného pacienta s onemocněním COVID-19, na které Ministerstvo zdravotnictví alokovalo finanční prostředky v příloze č.1 části A bodu 2.4 vyhlášky č.305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 a vyhlášky č. 428/2020 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021. Odměny financované v rámci tohoto dotačního programu budou vyplaceny nad rámec odměn alokovaných v uvedených vyhláškách.“ Náleží zdravotnickým pracovníkům za péči o hospitalizovaného pacienta s onemocněním COVID-19 finanční odměna dle uvedených vyhlášek a dle uvedených dotačních finančních podmínek? a další

Vytvořeno: 21. 3. 2022 Poslední aktualizace: 21. 3. 2022

Přílohy

Typ souboru: rtf
791.rtf (551,19 KB)