559/2021 Sdělení následujících informací týkajících se žádostí o náhradu škody dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, a dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, vzniklé v souvislosti s výskytem nového koronaviru SARS CoV-2, a to v období od března 2020 ke dni vyřízení této žádosti. 1. Kolika žádostem o náhradu škodu bylo ze strany povinného subjektu alespoň částečně vyhověno? 2. Jaká je celková výše přiznané náhrady škody

Vytvořeno: 12. 7. 2021 Poslední aktualizace: 12. 7. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
559-a.pdf (233,00 KB)