53/2022 1) Může být v současné době člověk očkovaný proti COVID-19 infekční, tzn. může tuto nemoc šířit mezi dalšími lidmi? Odpovězte prosím jedním slovem ANO x NE. 2) Pokud ano, z jakého důvodu mu je přiznán „Covid pas“ (certifikát o bezinfekčnosti) a je považován za bezinfekčního? 3) Pokud ano, jaký má faktický význam „Covid pas“ když člověk, který ho má, je potenciálně infekční? 4) Pokud ano, jaký je faktický rozdíl mezi očkovaným a neočkovaným člověkem v otázce bezinfekčnosti? 5) V případě že žádný, z jakého důvodu nebyla dosud zrušena veškerá opatření, která segregují neočkované občany v přístupu do restaurací, divadel, kin a dalších? 6) Byla ministerstvem zdravotnictví zpracovaná odborná studie, jak přijímaná opatření (tzn. lockdown, nošení roušek a respirátorů, časové omezení pohybu občanů, omezení pohybu občanů mezi okresy, diskriminace neočkovaných občanů v nemožnosti přístupu do stravovacích zařízení, sportovišť, kulturních akcí atd.) ovlivnila šíření viru a jaké pozitivní důsledky těchto opatření přinesla na zdravotní stav obyvatelstva? 7) Je Vám známo, že vyhláška č. 466/2021 je v rozporu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví? (Byla přijata vládou v demisi, bez odůvodnění, bez připomínkového řízení; dalšími důvody jsou zjevná nepřiměřenost a nedůvodnost uložení povinnosti vybraným osobám nechat se očkovat proti COVID-19; tato povinnost je v rozporu s účelem povinného očkování dle zákona č. 258/2000 Sb., neboť není naplněna podmínka, že očkování brání šíření nemoci; nepočítá s vyšetřením imunity, přestože dle uvedeného zákona se očkování neprovede u osob imunních; naopak zavádí opakování dávek očkování dle souhrnu údajů no přípravku, tedy dle úvahy výrobce vakcíny, na kterého se fakticky přenáší rozhodování o rozsahu zásahu do fyzické integrity osob; stát ani výrobce nenese plnou odpovědnost za újmu na zdraví, způsobenou očkováním proti COVID-19.) 8) Pokud ano, do jakého termínu bude zrušena, jak jste sliboval před volbami? 9) Na základě nových zjištění od 03/2020-12/2021 (například na základě stránky VAERS, kde bylo hlášeno desetitisíce úmrtí a statisíce nežádoucích vedlejších účinků po očkovaní proti COVID-19) považujete v současné době vakcíny proti COVID-19 stále za bezpečné. 10) Z jakého důvodu je stále odmítáno zveřejnění smluv mezi Českou republikou a firmou Pfizer?

Vytvořeno: 9. 3. 2022 Poslední aktualizace: 9. 3. 2022

Přílohy

Typ souboru: docx
53.docx (168,84 KB)