514/2021 1. Žádám o vysvětlení tohoto Mimořádného opatření, které porušuje Vyhlášku č. 306/2012 Sb. tím, že zakazuje žákům účast na prezenční výuce, pokud nevykonají samotestování nebo škola sama neotestuje žáky v prostorách školy. 2. Jak je možné, že vydáváte Mimořádná opatření v rozporu s hygienickými požadavky na odběry biologického materiálu

Vytvořeno: 21. 6. 2021 Poslední aktualizace: 21. 6. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
514-a.pdf (342,95 KB)