S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

500/2021 1. Informace o výrobci antigenních testů COVID k testování žáků a studentů 2x týdně výtěrem z nosní sliznice. 2. Informace zda, a kterou akreditovanou laboratoří usídlenou v EU byl tento zdravotnický prostředek – antigenní testy, řádně schválen a prověřen. 3. Informace, zda byly v těchto výše uvedených akreditovaných laboratořích usídlených v EU provedeny předepsané zkoušky zdravotní nezávadnosti se zvláštním zřetelem k obsahu cizorodých látek v jednorázové výtěrové tyčince, která slouží k použití při výtěru z nosní sliznice dítěte. 4. Informace, zda jsou tyto výtěrové tyčinky sterilizovány látkou- ethylenoxid, která je označována jako jedovatá, karcinogenní, mutagenní při opakované expozici na sliznicích. 5. Informace zda, a kterou akreditovanou laboratoří usídlenou v EU byl tento zdravotnický prostředek – výtěrové tyčinky, validními a certifikovanými postupy prověřen na zbytkový obsah látky ethylenoxid. Žádám o zpřístupnění a zaslání ucelených protokolů o výsledcích těchto vykonaných zkoušek, pokud byly vykonány. V případě, že vykonány nebyly, žádám o písemné zdůvodnění, proč se tomu tak nestalo v případě zjišťování této karcinogenní, mutagenní látky nanesené na jednorázové výtěrové tyčinky používané k opakovaným lékařským výkonům na citlivé a vyvíjející se dětské sliznici. 6. Informaci, kdo a na základě čeho rozhodl, že výtěry z dětské sliznice budou prováděny zdravotně neškoleným personálem případně samotnými dětmi, žádám o zaslání tohoto schvalovacího dokumentu.

Vytvořeno: 21. 6. 2021 Poslední aktualizace: 21. 6. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
500-a.pdf (788,12 KB)