S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

407/2021 1) seznam všech řádně schválených vakcín typu „mRNA“ pro Českou republiku (tedy nikoliv těch v režimu „podmínečné registrace“) a to v rozsahu: Název vakcíny; Datum povolení; Úřad, který povolení vydal; Výrobce vakcíny. A to od vzniku České republiky, 1.1.1993 po současnost. 2) Podle informace z médií měla (asi v lednu 2021) vzniknout komise, která bude posuzovat příčiny úmrtí osob vedených ve statistice „úmrtí v souvislosti s onemocněním Covid-19“. Snad vedená náměstkem ministra zdravotnictví p.Blatného – žádáte seznam členů této komise, včetně všech případných změn v jejím složení, ke kterým došlo od jejího vzniku po den vyhotovení odpovědi na dotaz. Uvedení pracovního zařazení (výkon své praxe – jaká nemocnice, klinika, oddělení apod.) u každého člena komise, kdo je pověřen jejím vedením a datum vzniku této komise. 3) Sdělení, zda hlášené vedlejší nežádoucí účinky (po vyhodnocení a případném uznání souvislosti s vakcínou) u „podmínečně registrovaných“ vakcín proti Covid- 19 budou či nebudou zahrnuty do výsledků hlavního klinického testu příslušné vakcíny

Vytvořeno: 20. 5. 2021 Poslední aktualizace: 20. 5. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
407-a.pdf (451,04 KB)