S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

276/2021 1. v článku je uvedeno, že 3600 dávek vakcíny získal ředitel nemocnice na základě dohody s Ústeckým krajem, prosím uveďte konkrétní osobu – Ústecký kraj zastupuje hejtman, který je i koordinátorem podle krizového zákona? Rozhodl to hejtman nebo pověřený koordinátor? 2. je tento postup v souladu se zákonem ohledně očkování proti covidu-19? Nebyl porušen uvedený zákon? 3. dle mnou osobně ověřených a internetu dostupných informací – fotografií – není nijak organizován pohyb před ani uvnitř očkovacího centra, lidé tam stojí bez rozestupů – rizikové i zdravé osoby? Kdo je za organizaci odpovědný? 4. dle mnou osobně ověřených informací jsou očkovány i osoby mimo okres Chomutov? Nedochází tím k porušení stávajících zákonů a nařízení? 5. dle mnou osobně ověřených informací jsou očkovány i mimo stávající nařízení, osoby mladší 70 let, osoby nepracující ve vybraných profesích? nedochází tím k porušení stávajících zákonů a nařízení? 6. operátorky údajně vyzývaly občany, aby přišli i s rodinnými příslušníky? Nedochází tím k porušení stávajících zákonů a nařízení? Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ”a ?Z a ČESKÉ REPUBLIKY 7. proč nebyly přednostně očkovány osoby registrované v systému? nedochází tím k porušení stávajících zákonů a nařízení? 8. ke stejnému porušování stávajících zákonů a nařízení dochází v nemocnici již od minulého týdne, je to pravda?

Vytvořeno: 11. 5. 2021 Poslední aktualizace: 11. 5. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
276-a.pdf (608,11 KB)