265/2021 Senioři starší 70 let se nyní již mohou registrovat, po akceptaci registrace čekají na tzv. PIN2, který je nutný k rezervaci konkrétního rezervačního termínu. Senior však musí již v první fázi registrace zvolit očkovací místo, kde chce být očkován. Systém nenabízí informaci o tom, kolik žadatelů /osob, které se již registrovaly dříve/ s dříve provedenou registrací čekají na tzv. PIN2, tedy nabídnutí konkrétního termínu očkování/. Může tak nastat situace, že dvě očkovací místa se stejnou maximální denní kapacitou očkovávání (např. 300 osob denně) můžou být nerovnoměrně vytížena, kdy např. na jedno z míst se hlásí 2000 žadatelů a na jiné 10 000 žadatelů. Jinými slovy, ten, kdo si zvolil místo, kde je větší převis poptávky po očkování, bude na očkování čekat 5x déle. Dotazy: 1) Jsou veřejně dostupné informace (a pokud ano, kde), jaká poptávka je po provedení očkování na tom, kterém očkovacím místě, a jaká je kapacita toho kterého očkovacího místa? 2) Jak je vyřešeno v rezervačním systému, aby nedošlo k výše popsané modelové situaci, tedy aby nedošlo k tomu, že na některém očkovacím místě zájemci budou čekat delší čas na provedení očkování, než pokud by se registrovali na jiném očkovacím místě ve stejné obci (hlavním městě Praze)?

Vytvořeno: 10. 5. 2021 Poslední aktualizace: 10. 5. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
265-a.pdf (418,49 KB)