26/2022 , zda ministerstvo zdravotnictví kontroluje, že jemu podřízené hygienické stanice v rámci řízení o zařazení prací do kategorií u kategorie druhé a vyšší nepřijímají protokoly vydané jinými subjekty než držiteli osvědčení o akreditaci či autorizaci k příslušným měřením či vyšetřením? b) S ohledem na výše uvedené se tážeme, zda Ministerstvo zdravotnictví vydá metodický pokyn upravující přijímání protokolu u kategorie druhé a vyšší vydaných výlučně držiteli osvědčení o akreditaci či autorizaci, tak aby došlo ke sjednocení postupu jednotlivých hygienických stanic a zamezení vydávání protokolů a provádění měření a vyšetření neautorizovanými subjekty v rámci řízení pro zařazení prací do kategorií? c) Dále se tážeme, v kolika případech (Ministerstvem zdravotnictví řízené) hygienické stanice přijali protokoly kategorie druhé a vyšší, aniž by vyžadovali provedení měření či vyšetření držitelem osvědčení o akreditaci či autorizaci či aniž by držení osvědčení o akreditaci či autorizaci ověřili? Informaci vyžadujeme uvést jen za období leden až prosinec 2021 a další

Vytvořeno: 4. 3. 2022 Poslední aktualizace: 4. 3. 2022

Přílohy

Typ souboru: docx
26.docx (166,57 KB)