S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

219/2021 1. Jakým způsobem je nařízené testování PCR a AG testy? Myslím tím, jaká je nastavená prahová hodnota cyklu (CT). Zajisté existuje nějaký metodický pokyn pro laboratoře ohledně doporučené prahové hodnoty a také určitě existuje informace o tom jaká prahová hodnota se v realitě používá. 2. Jakým způsobem jsou vykazovány denní přírůstky nových případů? Je tím myšleno, kdo se do statistiky nových případů započítává. Jedná se o všechny testované občany, kterým vyjde pozitivní PCR či AG test? Není možné, že do této statistiky jsou započítány oba případy? Při pozitivním výsledku AG testu a následném potvrzení pozitivity PCR testem. Nebo se do této statistiky započítávají jen opravdu potvrzené případy, dle metodiky WHO?; 3. Jaká je prahová hodnota pro vyhlášení epidemie SARS-CoV-2? Aby výskyt nemocí bylo možné označit za epidemický, je nutné, aby počet případů začal prudce růst v porovnání se svým dosavadním výskytem v dané oblasti (růst incidence). Jedno z kritérií, která vypovídají o počínající epidemii, je počet nemocných na 100 000 obyvatel. Například u chřipky jde v ČR o hranici 1 600–1 800 případů. Nemocnost je však nutno hodnotit v souvislostech, hodnotí se trend nemocnosti, a ne jednorázový nárůst. Při dosažení epidemického prahu 1 600–1 800 případů je vyhlašována chřipková epidemie;

Vytvořeno: 28. 4. 2021 Poslední aktualizace: 28. 4. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
219-a.pdf (498,49 KB)