170/2018 Zda byly vytvořeny a kde jsou dostupné strategické hlukové mapy, akční plány na základě strategického hlukového mapování.

Vytvořeno: 22. 8. 2018 Poslední aktualizace: 22. 8. 2018

Přílohy