156/2022 1. Zda je MZdr známo, že očkovaní proti nemoci SARS-CoV-2 (COVID-19) mohou tuto nemoc dále přenášet. Jako odpověď postačuje Ano anebo Ne. 2. V případě kladné odpovědi na otázku č. 1 prosím o uvedení od kdy je MZdr tato skutečnost známa. Přesnost postačuje měsíc a rok. 3. Zda je MZdr známo, že očkovaní proti nemoci SARS-CoV-2 (COVID-19) mohou onemocnět i přes to, že jsou proti nemoci očkováni. Jako odpověď postačuje Ano anebo Ne. 4. V případě kladné odpovědi na otázku č. 3 prosím o uvedení od kdy je MZdr tato skutečnost známa. Přesnost stačí měsíc a rok. 5. Jaká je smrtnost nemoci SARS-CoV-2 (COVID) u dětí ve věku 5-11 let za roky 2020 a 2021? Jako odpověď postačí procentuální hodnota.

Vytvořeno: 15. 3. 2022 Poslední aktualizace: 15. 3. 2022

Přílohy

Typ souboru: rtf
156.rtf (631,53 KB)