120/2018 Seznam lékařů, kterým bylo vydáno rozhodnutí o povolení výkonu zdravotnického povolání a odborné praxe v rámci tzv. „Projektu Ukrajina“.

Vytvořeno: 23. 7. 2018 Poslední aktualizace: 23. 7. 2018

Přílohy