Zvládání krizových situací v péči o děti a dospívající s duševní poruchou v PN Bohnice

Vytvořeno: 4. 8. 2023 Poslední aktualizace: 4. 8. 2023

 

 

 

Na konci června 2023 proběhla závěrečná konference projektu s názvem Praktický nácvik a trénink postupů pro zvládnutí krizových situací v péči o děti a dospívající s duševní poruchou v Psychiatrické nemocnici Bohnice.

Bohnická nemocnice zde předvedla simulovaný nácvik krizových situací pro celé zdravotnické týmy, který má jednak vést ke zvýšení jejich jistoty v řešení akutních situací, a jednak je naučit odborně správnému a šetrnému přístupu, díky kterému by se snížil výskyt těchto krizových situací.

Krizové situace byly nacvičeny mladými herci adolescentního vzhledu a účastníci konference mohli nahlédnout, jak vypadá praktický nácvik v rámci kurzu pro zdravotnické týmy. Celkem bylo v rámci projektu zpracováno 20 scénářů, tyto scénáře jsou součástí i nové Metodiky praktického nácviku a tréninku postupů, která je jedním z výstupů projektu.

Kromě toho pomohl projekt vybavit nové Simulační centrum, kde kurzy pro zdravotníky probíhají.

Víc o projektu na webu PN Bohnice nebo v medailonku projektu na fondyehp.cz.