S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Zpráva o zdraví obyvatel České republiky (2014)

Vytvořeno: 23. 7. 2014 Poslední aktualizace: 23. 7. 2014

Ministerstvo zdravotnictví vydalo ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem publikaci „Zpráva o zdraví obyvatel ČR“, která mapuje zdravotní stav populace ČR na základě hodnot rutinně sledovaných indikátorů, dostupných v databázích Ústavu zdravotnických informací a statistiky, Českého statistického úřadu a v databázích dalších institucí, zejména Státního zdravotního ústavu, dále pak Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti a Psychiatrického centra Praha. Zpráva rovněž obsahuje data získávaná cílenými průzkumy, které se týkají rizikových faktorů a sociálních determinant zdraví, např. kuřáctví, výskytu obezity, pohybové aktivity dětí či dospělých apod.

Navazuje na publikace vydané Státním zdravotním ústavem: „Jak jsme na tom se zdravím“ (1997), „Jak jsou na tom se zdravím naše děti na prahu 21. století“ (1999) a „Zdravotní stav obyvatelstva“ (2004). Podobné zprávy o zdraví byly v průběhu minulých let zpracovány i na krajské úrovni odborníky z Krajských hygienických stanic. Státní zdravotní ústav také zpracoval, na základě smlouvy o spolupráci s Národní sítí zdravých měst, řadu analýz zdravotního stavu jako podklad pro přípravu zdravotních plánů měst.

Zprávy o zdraví rovněž periodicky vydává řada mezinárodních institucí, např. Health Report WHO, Health at a Glance OECD a Eurostat EU.

Publikace „Zpráva o zdraví obyvatel ČR“ slouží jako podklad pro realizaci Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, která si dává za cíl nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace. Východiskem pro realizaci konkrétní opatření ke zlepšení zdraví je právě znalost současného stavu veřejného zdraví.

Přílohy