Zpráva o výsledcích vyhodnocení připravenosti a reakce České republiky na epidemii Eboly

Vytvořeno: 31. 8. 2016 Poslední aktualizace: 31. 8. 2016

Zpráva o výsledcích vyhodnocení připravenosti a reakce České republiky na epidemii Eboly informuje o činnostech a postupech realizovaných v zájmu eliminace rizika importu vysoce nakažlivé krvácivé horečky Ebola z doposud v globální historii lidstva nejrozsáhlejšího ohniska dané nákazy, které bylo aktivováno na území západní Afriky v roce 2014. Zpráva reflektuje potřebu komplexního vyhodnocení reálné odezvy systému reakce České republiky, nastaveného ještě před vznikem epidemie Eboly v kontextu implementace platných Mezinárodních zdravotnických předpisů (dále jen „MZP“), a to v době ukončení preventivních opatření, která byla realizována v zájmu zamezení importu Eboly na území státu.

 

Přílohy