Změnové zákony v návaznosti na přijetí zdravotních služeb

Vytvořeno: 8. 10. 2018 Poslední aktualizace: 28. 7. 2020

č. 369/2011 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 

č. 375/2011 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě

ve znění zákona č. 201/2012 Sb.