S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Změna zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která vstoupila v platnost k 1.1.2010

Vytvořeno: 4. 1. 2010 Poslední aktualizace: 4. 1. 2010

V souvislosti s realizací projektů financovaných v rámci Integrovaného operačního programu upozorňujeme na změnu zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která vstoupila v platnost k 1.1.2010.


Pro přípravu textu zadávacích podmínek jsou důležité změny uvedené v Příloze 1. Jedná se pouze základní přehled změn v zákoně, které jsou podstatné přímo pro průběh zadávacího řízení. Podstatný obrat ve znění nastal zejména v částech týkajících se především dohledu nad zadáváním veřejných zakázek. Doporučujeme tedy novou platnou podobu řádně prostudovat, neboť je nutné při zadávání veřejných zakázek v rámci projektů podpořených v rámci oblasti intervence 3.2 IOP postupovat v souladu se zákonem.

Přílohy