Změna Výzvy k předkládání žádostí o podporu č. 1 s názvem „Vznik a rozvoj Centra onkologické prevence a infrastruktury pro inovativní a podpůrnou péči Masarykova onkologického ústavu“

Vytvořeno: 1. 12. 2022 Poslední aktualizace: 12. 6. 2023

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 21. září 2022 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 6.2. Národní plán na posílení onkologické prevence a péče. Nyní dochází ke změně výzvy č. 1 posunutím termínu ukončení příjmu žádosti.

Termín ukončení příjmu žádosti je nově stanoven na 31. prosince 2022.

Žádost bude podána v rámci Informačního systému IS KP 2014+.

Individuální konzultace před podáním žádosti poskytne: Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor evropských fondů a investičního rozvoje, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.  Kontaktní osobou je: Ing. Mgr. Zdeňka Zatloukalová, garantka výzvy, tel.: +420 224 972 673, e-mail: zdenka.zatloukalova@mzcr.cz a npo@mzcr.cz.

Přílohy