S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Změna v počtu vyhlášených rezidenčních míst pro rok 2010 a změna ve výši dotace v jednotlivých specializačních oborech

Vytvořeno: 16. 4. 2010 Poslední aktualizace: 16. 4. 2010

Změna v počtu vyhlášených rezidenčních míst pro rok 2010 a ve výši dotace v jednotlivých specializačních oborech


Dne 26.2.2010 bylo ukončeno příjímání žádostí o poskytnutí dotace z programu Rezidenční místa 2010. Vzhledem k požadavkům z terénu a aktuálnosti potřeb jednotlivých odborníků a zdravotnických zařízení byly přehodnoceny počty míst a výše finančního příspěvku na jednoho rezidenta v konkrétním oboru specializačního vzdělávání. Důvodem k tomuto kroku bylo zajištění maximální efektivity čerpání finančních prostředků určených ze státního rozpočtu na dotační program Ministerstva zdravotnictví Rezidenční místa  2010.


 


Změny byly provedeny na základě analýzy údajů, které byly poskytnuty administrátorem dotačního řízení – firmou GHS s.r.o. o počtu doručených Žádostí o poskytnutí dotace na rezidenční místa pro rok 2010, dále požadavku počtu rezidenčních míst, uvedených v těchto Žádostech a konečně o počtu Žádostí, které byly vyloučeny z důvodu nesplnění formálních náležitostí.


 


Aktuální počet rezidenčních míst pro rok 2010 a výše dotace na jednoho rezidenta v jednotlivých specializačních oborech jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2.


 

Přílohy