S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Změna Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026 – rozšíření o Podprogram 3: Dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR

Vytvořeno: 23. 9. 2021 Poslední aktualizace: 23. 9. 2021

Vláda ČR schválila změnu Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026. Program byl rozšířen o veřejnou soutěž pro projekty řešící dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR.

Vláda ČR schválila svým usnesením ze dne 20. září 2021 č. 827 změnu Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026 (kód NU). Změna spočívá v rozšíření o Podprogram 3, v rámci kterého bude vyhlášena jedna veřejná soutěž o účelovou podporu Ministerstva zdravotnictví pro výzkumné projekty řešící dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR. Veřejná soutěž s uvedenou tématikou bude vyhlášena v průběhu října 2021, podpořené projekty budou max. dvouleté a celková finanční alokace pro tuto veřejnou soutěž se předpokládá ve výši 150 mil. Kč.

Přílohy