S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Změna Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026 – rozšíření o Podprogram 3: Dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR

Vytvořeno: 23. 9. 2021 Poslední aktualizace: 23. 9. 2021

Vláda ČR schválila změnu Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026. Program byl rozšířen o veřejnou soutěž pro projekty řešící dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR.

Vláda ČR schválila svým usnesením ze dne 20. září 2021 č. 827 změnu Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026 (kód NU). Změna spočívá v rozšíření o Podprogram 3, v rámci kterého bude vyhlášena jedna veřejná soutěž o účelovou podporu Ministerstva zdravotnictví pro výzkumné projekty řešící dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR. Veřejná soutěž s uvedenou tématikou bude vyhlášena v průběhu října 2021, podpořené projekty budou max. dvouleté a celková finanční alokace pro tuto veřejnou soutěž se předpokládá ve výši 150 mil. Kč.

Přílohy