Změna mimořádného opatření ze dne 28. 6. 2021, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování, s účinností od 16. 11. 2021

Vytvořeno: 15. 11. 2021 Poslední aktualizace: 15. 11. 2021

Přílohy