Změna mimořádného opatření ze dne 20. 11. 2021 k testování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, s účinností od 20. 12. 2021

Vytvořeno: 13. 12. 2021 Poslední aktualizace: 13. 12. 2021

Přílohy