S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni

Vytvořeno: 13. 11. 2020 Poslední aktualizace: 10. 10. 2022

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje aktualizovaný přehled termínů a míst konání zkoušek po ukončení vzdělávání v v základních kmenech, které zajišťují lékařské fakulty – z důvodu nezájmu uchazečů o zkoušku došlo ke zrušení termínu zkoušky po základním gynekologicko-porodnickém kmeni zajišťovaném 2. LF UK.

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje aktualizovaný přehled termínů a míst konání zkoušek po ukončení vzdělávání v základním lékárenském kmeni zajišťovaných IPVZ. viz Termíny termíny kmenových zkoušek farmaceuti 2022 – aktualizace září

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje aktualizovaný přehled termínů a míst konání zkoušek po ukončení vzdělávání v základních kmenech, které zajišťují lékařské fakulty – došlo ke změně termínu zkoušky po základním neurochirurgickém kmeni zajišťovaném LF Masarykovy univerzity.

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje aktualizovaný přehled termínů a míst konání zkoušek po ukončení vzdělávání v základních kmenech, které zajišťují lékařské fakulty – došlo ke změně termínu zkoušky po základním anesteziologickém kmeni zajišťovaném LF UK v Plzni.

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje aktualizovaný přehled termínů a míst konání zkoušek po ukončení vzdělávání v základních kmenech, které zajišťují lékařské fakulty – došlo ke změně termínu zkoušky po základním pediatrickém kmeni zajišťovaném LF Masarykovy univerzity. 

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje aktualizovaný přehled termínů a míst konání zkoušek po ukončení vzdělávání v základních kmenech, které zajišťují lékařské fakulty – došlo ke změně termínu zkoušky po základním radiologickém kmeni zajišťovaném LF Univerzity Palackého v Olomouci

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje aktualizovaný přehled termínů a míst konání zkoušek po ukončení vzdělávání v základních kmenech, které zajišťují lékařské fakulty – došlo ke změně termínu zkoušky po základním pediatrickém kmeni zajišťovaném LF UK v Plzni.

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje aktualizovaný přehled termínů a míst konání zkoušek po ukončení vzdělávání v základních kmenech, které zajišťují lékařské fakulty.

chirurgický kmen: zkouška se koná pouze 6.6.2022, termín 7.6.2022 zrušen
gynekologicko-porodnický kmen: termín 2.6.2022 zrušen
radiologický kmen: termín 6.6.2022 zrušen
neurologický kmen: termín 14.6.2022 zrušen
anesteziologický kmen: termín 27.-28.6.2022 zrušen

viz Termíny termíny kmenových zkoušek LF  2022 aktualizace květen

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje aktualizovaný přehled termínů a míst konání zkoušek po ukončení vzdělávání v základním lékárenském kmeni zajišťovaných IPVZ. viz Termíny termíny kmenových zkoušek farmaceuti 2022 – aktualizace květen.

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje na úpravu termínů míst konání zkoušek po ukončení vzdělávání v základním kmeni, a to v základním kmeni patologickém zajišťovaném v podzimním termínu 2. LF UK, viz Termíny termíny kmenových zkoušek LF  2022.

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje na úpravu termínů míst konání zkoušek po ukončení vzdělávání v základním kmeni, a to v základním kmeni patologickém zajišťovaném v jarním termínu LF UK v Plzni a v základním kmeni neurologickém zajišťovaném v podzimním termínů 2. LF UK, viz Termíny termíny kmenových zkoušek LF  2022.

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje aktualizovaný přehled termínů a míst konání zkoušek po ukončení vzdělávání v základním kmeni zajišťovaných lékařskými fakultami. Pro základní kmeny anesteziologický, gynekologicko-porodnický, chirurgický, interní, neurologický, pediatrický a radiologický byly doplněny další termíny uskutečňované v měsíci červnu. Dále byl upraven termín konání zkoušky po základním otorinolaryngologickém kmeni zajišťovaný v podzimním termínu 1. LF UK, viz Termíny termíny kmenových zkoušek LF  2022.

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje aktualizovaný přehled termínů a míst konání zkoušek po ukončení vzdělávání v základním lékárenském kmeni zajišťovaných IPVZ. viz Termíny termíny kmenových zkoušek farmaceuti 2022 – únor

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje aktualizovaný přehled termínů a míst konání zkoušek po ukončení vzdělávání v základním kmeni zajišťovaných LF Masarykovy univerzity. Byl aktualizován termín zkoušky po ukončení vzdělávání v základním neurologickém  kmeni a doplněn termín 10.5.2022 pro zkoušku po ukončení vzdělávání v základním radiologickém kmeni, viz Termíny termíny kmenových zkoušek LF  2022 

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje termíny zkoušek po ukončení vzdělávání v základním kmeni lékařů a farmaceutů v roce 2022.

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznamy zkoušejících pro zkušební komise zkoušek po ukončení vzdělávání v základním kmeni lékařů a farmaceutů v roce 2022.

Přípravu a průběh zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni zajišťují pověřené organizace – lékařské fakulty univerzit a Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, které tak rovněž poskytují bližší informace o této zkoušce.

Přílohy

Zkušební komise - základní kmeny farmaceutů - 2022

Zkušební okruhy - základní kmeny farmaceutů