S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami.
Úřední hodiny pro veřejnost jsou v pondělí a ve středu od 9 do 14 hodin.

Zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni

Vytvořeno: 13. 11. 2020 Poslední aktualizace: 11. 1. 2021

Zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje termíny a místo konání zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni lékařů a farmaceutů pro rok 2021.

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje na změnu termínu zkoušky po základním gynekologicko-porodnickém kmeni zajišťované 3. LF UK a termínu zkoušky po základním urologickém kmeni zajišťované LF UK v Hradci Králové. Ke změnám termínů došlo v souvislosti s epidemiologickou situací v ČR. Aktualizované termíny zkoušek jsou ke stažení níže. 

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje přehled termínů a míst konání zkoušek po ukončení vzdělávání v základním kmeni lékařů a farmaceutů po 1. 5. 2020. Seznam byl upraven s ohledem na zrušení některých termínů zkoušek z důvodu trvání nouzového stavu. 

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje termíny a místo konání zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni lékařů a farmaceutů pro rok 2020

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam zkušebních okruhů pro zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni lékařů a farmaceutů.

Přípravu a průběh zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni zajišťují pověřené organizace – lékařské fakulty univerzit a Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, které tak rovněž poskytují bližší informace o této zkoušce.

Přílohy

Termíny zkoušek po základním kmeni - 2021

Zkušební okruhy - základní kmeny farmaceutů

Zkušební komise - základní kmeny farmaceutů - 2020