S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Zdravotnické prostředky

Vytvořeno: 8. 10. 2018 Poslední aktualizace: 28. 7. 2020

Informace k problematice zdravotnických prostředků naleznete také v této samostatné sekci .

č. 268/2014 Sb.

Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

č. 54/2015 Sb.

Nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

č. 55/2015 Sb.

Nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

č. 56/2015 Sb.

Nařízení vlády o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

č. 61/2015 Sb.

Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony provedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích

č. 62/2015 Sb.

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích

 

***

Částka 168 z roku 2004 Sb.

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úplném znění zákona č. 123/2000 Sb., vyhlášeném pod č. 346/2003 Sb.

č. 282/2005 Sb.

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 350/2000 Sb., kterou se reguluje prodej zdravotnických prostředků, ve znění pozdějších předpisů