S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Úřední hodiny pro veřejnost jsou v pondělí a ve středu od 9 do 14 hodin.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze prosíme o upřednostnění písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním setkáním.

Zdravotnická záchranná služba

Vytvořeno: 8. 10. 2018 Poslední aktualizace: 28. 7. 2020

č. 374/2011 Sb.

Zákon o zdravotnické záchranné službě

 

č. 148/2012 Sb.

Nařízení vlády o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ze státního rozpočtu

č. 240/2012 Sb.

Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě

č. 296/2012 Sb.

Vyhláška o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky