S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Zdravotní služby za ně hradí ministerstvo vnitra čr

Vytvořeno: 31. 10. 2012 Poslední aktualizace: 31. 10. 2012

Jedná se o žadatele o poskytnutí dočasné ochrany a jejich děti. Po dobu řízení podle zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, v platném znění, po dobu, která je stanovena k podání žaloby proti rozhodnutí Ministerstva vnitra (§ 17 odst. 1), a po dobu řízení o této žalobě za předpokladu, že žalobě je přiznán odkladný účinek, se těmto osobám poskytuje na území ČR bezplatná zdravotní péče v rozsahu zdravotních služeb hrazených ze zdravotního pojištění stanoveném zákonem č. 48/1997 Sb. a dále zdravotní péče v souvislosti s nařízenou karanténou, anebo jiným opatřením v souvislosti s ochranou veřejného zdraví.

Dítěti, které se narodilo cizinci požívajícímu dočasné ochrany a pobývá na území ČR, se poskytuje na území ČR bezplatná zdravotní péče podle předchozí věty do doby, než bude rozhodnuto o udělení dočasné ochrany (§ 28 zákona o dočasné ochraně cizinců).