Zdravotní služby za ně hradí ministerstvo vnitra čr

Vytvořeno: 31. 10. 2012 Poslední aktualizace: 31. 10. 2012

Jedná se o žadatele o poskytnutí dočasné ochrany a jejich děti. Po dobu řízení podle zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, v platném znění, po dobu, která je stanovena k podání žaloby proti rozhodnutí Ministerstva vnitra (§ 17 odst. 1), a po dobu řízení o této žalobě za předpokladu, že žalobě je přiznán odkladný účinek, se těmto osobám poskytuje na území ČR bezplatná zdravotní péče v rozsahu zdravotních služeb hrazených ze zdravotního pojištění stanoveném zákonem č. 48/1997 Sb. a dále zdravotní péče v souvislosti s nařízenou karanténou, anebo jiným opatřením v souvislosti s ochranou veřejného zdraví.

Dítěti, které se narodilo cizinci požívajícímu dočasné ochrany a pobývá na území ČR, se poskytuje na území ČR bezplatná zdravotní péče podle předchozí věty do doby, než bude rozhodnuto o udělení dočasné ochrany (§ 28 zákona o dočasné ochraně cizinců).