S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Závěrečné zkoušky nástavbových oborů

Vytvořeno: 12. 11. 2020 Poslední aktualizace: 17. 12. 2021

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznamy zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky lékařů a farmaceutů v roce 2022.

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje na změnu termínů závěrečných zkoušek oborů paliativní medicína, dětská dermatovenerologie a dětská nefrologie. Aktualizovaný přehled termínů je uveden v příloze níže.

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje na změnu termínů závěrečných zkoušek oborů klinická výživa a intenzivní metabolická péče, dětská endokrinologie a diabetologie, urgentní medicína. Aktualizovaný přehled termínů je uveden v příloze níže.

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje na změnu termínu závěrečné zkoušky oboru dětská kardiologie. Aktualizovaný přehled termínů je uveden v příloze níže.

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje přehled termínů a míst konání závěrečných zkoušek nástavbových oborů a složení zkušebních komisí těchto zkoušek pro rok 2021.

Přílohy

Termíny závěrečných zkoušek nástavbových oborů 2022

Zkušební komise závěrečných zkoušek nástavbových oborů 2022

Zkušební komise závěrečných zkoušek nástavbových oborů 2021