Závěrečné zhodnocení plnění úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu prevence dětských úrazů na léta 2007–2017

Vytvořeno: 30. 1. 2019 Poslední aktualizace: 30. 1. 2019

Závěrečné zhodnocení plnění úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu prevence dětských úrazů na léta 2007–2017 bylo přijato usnesením vlády ze dne 17. prosince 2018 č. 866. A

Přílohy