S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Závěrečná konference Programu CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

Vytvořeno: 24. 2. 2017 Poslední aktualizace: 24. 2. 2017

Dne 23. 2. 2017 se v Klášteře minoritů sv. Jakuba na Praze 1 uskutečnila Závěrečná konference Programu CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví (Programu), který je podporován z Norských fondů 2019-2014.

Cílem konference bylo shrnout dosavadní výsledky Programu, a ačkoliv jsou některé z podpořených projektů ještě před svým dokončením, Program se blíží ke svému závěru a již nyní se může prezentovat zajímavými výstupy.

Z Norských fondů šlo na podporu veřejného zdraví v České republice přibližně půl miliardy korun. Program, jehož hlavním cílem bylo zlepšit zdravotní péči v oborech, kterým nebyla věnována dostatečná pozornost nebo které měly problémy s nalezením finanční podpory, podpořil v letech 2009-2014 více než 100 projektů v oblastech péče o duševní zdraví a péče o děti včetně projektů bilaterální spolupráce. Výzva na předkládání projektů na podporu bilaterální spolupráce je otevřena do 31. července 2017.

Finanční prostředky z Norských fondů byly poskytnuty velkým nemocnicím a léčebnám, kterým umožnily zavést ucelený způsob léčby o duševně nemocné pacienty a připravit je na návrat do běžného života. Podpořeny byly také neziskové organizace, které poskytují návaznou péči a snižují negativní vnímání lidí s duševním onemocněním. V oblasti péče o děti byly podpořeny projekty, které se soustředily na předcházení úrazů u malých dětí, prevenci následků onemocnění, a také na péči o děti se vzácnými chorobami.

Konference, kterou pořádalo Ministerstvo financí – Zprostředkovatel Programu ve spolupráci s Partnerem Programu Ministerstvem zdravotnictví, se zúčastnili zástupci Velvyslanectví Norského království v Praze, Norského institutu veřejného zdraví, ale také příjemci a norští partneři vybraných projektů.

Na konferenci byly prezentovány vybrané úspěšné projekty z obou podporovaných oblastí, samostatný blok v rámci konference byl věnován projektům realizovaným ve spolupráci s norskými partnery. Zkušenosti z realizace jak na české tak norské straně jsou cenným přínosem pro nastavení nového Programu v dalším období EHP a Norských fondů.

 

Více informací o Programu CZ11 a Norských fondech naleznete zde

Přílohy