S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Závazný pokyn č. 9 k Příručce pro žadatele a příjemce v rámci 2. výzvy

Vytvořeno: 24. 9. 2012 Poslední aktualizace: 24. 9. 2012

Příručka pro žadatele a příjemce pro 2. Výzvu verze 1.1 byla dne 19. září 2012 aktualizována Závazným pokynem č. 9. Důvodem vydání závazného pokynu je možnost prodloužení termínu ukončení realizace projektu, která může přesáhnout termín stanovený ve výzvě vyhlášené 15. července 2009. Toto prodloužení bude umožněno příjemcům realizujícím ve svých projektech podporované aktivity definované ve výzvě pod bodem 1.2 a 1.5, kteří prokáží, že se vyskytly objektivní důvody, které by znemožnily plnění harmonogramu a tím ukončení realizace projektu v termínu stanoveném v Rozhodnutí/Stanovení výdajů. 

 

Dokument ke stažení zde.