S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Závazný pokyn č. 5 k Příručce pro žadatele a příjemce v rámci 9. výzvy

Vytvořeno: 27. 9. 2012 Poslední aktualizace: 27. 9. 2012

Tento Závazný pokyn upravuje způsob, jakým je postupováno v případech, kdy OSS jako příjemce finančních prostředků v rámci 9. výzvy 3.2 IOP poruší Podmínky Stanovení výdajů.

Důvodem pro vydání závazného pokynu je potřeba informovat příjemce o tom, jakým způsobem jsou sankcionována porušení jednotlivých podmínek a jak bude ze strany poskytovatele postupováno v případě porušení Podmínek Stanovení výdajů.

Dokument je možné stáhnout zde.