S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Závazný pokyn č. 5 k Příručce pro žadatele a příjemce v rámci 9. výzvy

Vytvořeno: 27. 9. 2012 Poslední aktualizace: 27. 9. 2012

Tento Závazný pokyn upravuje způsob, jakým je postupováno v případech, kdy OSS jako příjemce finančních prostředků v rámci 9. výzvy 3.2 IOP poruší Podmínky Stanovení výdajů.

Důvodem pro vydání závazného pokynu je potřeba informovat příjemce o tom, jakým způsobem jsou sankcionována porušení jednotlivých podmínek a jak bude ze strany poskytovatele postupováno v případě porušení Podmínek Stanovení výdajů.

Dokument je možné stáhnout zde.