S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Závazný pokyn č. 5 k PPŽP pro 5. výzvu

Vytvořeno: 7. 3. 2012 Poslední aktualizace: 7. 3. 2012

Důvodem úpravy je možnost prodloužení termínu ukončení realizace projektu, která může přesáhnout termín stanovený ve Výzvě (30.6.2012). Toto prodloužení (nejdéle však do 30.6.2015) bude umožněno těm příjemcům, kteří prokáží, že se vyskytly objektivní důvody, které by znemožnily plnění harmonogramu a tím ukončení realizace projektu v termínu stanoveném v Rozhodnutí.