Závazný pokyn č. 5 k PPŽP pro 3. výzvu

Vytvořeno: 10. 11. 2010 Poslední aktualizace: 10. 11. 2010

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.1 byla dne 10. 11. 2010 aktualizována Závazným pokynem č. 5. Závazný pokyn č. 5 upravuje možnost prodloužit termín ukončení realizace projektů při prokázání objektivních důvodů i po 31.12.2010, tedy za termín stanovený ve Výzvě a v Závazném pokynu č. 3 ze dne 7.6.2010.

Přílohy