S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Závazný pokyn č. 3 k PPŽP pro 4. výzvu

Vytvořeno: 16. 6. 2010 Poslední aktualizace: 16. 6. 2010

Ministerstvo zdravotnictví jako Zprostředkující subjekt globálního grantu Integrovaného operačního programu vydalo k 14. červnu 2010 Závazný pokyn pro příjemce č. 3, který aktualizuje Příručku pro žadatele a příjemce, verze 1.1.  Závazný pokyn se týká oblasti veřejných zakázek, kde zpřesňuje povinnosti příjemců dotace, a upravuje možnost prodloužení termínu realizace projektů i po termínu, který je stanoven ve Výzvě.

Přílohy