Závazný pokyn č. 3 k PPŽP pro 3. výzvu

Vytvořeno: 8. 6. 2010 Poslední aktualizace: 8. 6. 2010

Ministerstvo zdravotnictví jako Zprostředkující subjekt globálního grantu Integrovaného operačního programu vydalo k 7. červnu 2010 Závazný pokyn pro příjemce č. 3, který aktualizuje Příručku pro žadatele a příjemce, verze 1.1. Závazný pokyn upravuje oblast veřejných zakázek, kde zpřesňuje povinnosti příjemců dotace, a dále upravuje možnost prodloužení termínu realizace projektu.

Přílohy