S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Závazný pokyn č. 2 pro projekty 2., 3. a 4. výzvy IOP

Vytvořeno: 20. 5. 2010 Poslední aktualizace: 20. 5. 2010

Poskytovatel dotace MZd vydal dne 20.5.2010 Závazný pokyn č. 2, který platí pro příjemce z druhé, třetí a čtvrté výzvy. Závazný pokyn upravuje oblast změn v projektu, termín předkládání a vzor Zprávy pro závěrečné vyhodnocení akce a terminologické změny vyplývající z vyhlášky č. 11/2010 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majektu, kterou se mění vyhláška č. 560/2006.  


 


Závazný pokyn č. 2 pro projekty 2. výzvy je k dispozici ke stažení zde.


Závazný pokyn č. 2 pro projekty 3. výzvy je k dispozici ke stažení zde.


Závazný pokyn č. 2 pro projekty 4. výzvy je k dispozici ke stažení zde.