S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Závazný pokyn č. 10 k Příručce pro žadatele a příjemce v rámci 3. výzvy

Vytvořeno: 24. 10. 2012 Poslední aktualizace: 24. 10. 2012

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.1 pro 3. výzvu byla dne 19. října 2012 aktualizována Závazným pokynem č. 10.

Důvodem úpravy je možnost prodloužení termínu ukončení realizace projektu, který tak může přesáhnout termín stanovený ve Výzvě a v Závazném pokynu č. 7 k Příručce pro žadatele a příjemce ze dne 18. 11. 2011. Toto prodloužení bude umožněno těm příjemcům, kteří prokáží, že se vyskytly objektivní důvody, které by znemožnily plnění harmonogramu a tím ukončení realizace projektu v termínu stanoveném v Rozhodnutí/Stanovení výdajů.
 

Závazný pokyn je možné stáhnout zde.