S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Závazný pokyn č. 10 k Příručce pro žadatele a příjemce v rámci 3. výzvy

Vytvořeno: 24. 10. 2012 Poslední aktualizace: 24. 10. 2012

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.1 pro 3. výzvu byla dne 19. října 2012 aktualizována Závazným pokynem č. 10.

Důvodem úpravy je možnost prodloužení termínu ukončení realizace projektu, který tak může přesáhnout termín stanovený ve Výzvě a v Závazném pokynu č. 7 k Příručce pro žadatele a příjemce ze dne 18. 11. 2011. Toto prodloužení bude umožněno těm příjemcům, kteří prokáží, že se vyskytly objektivní důvody, které by znemožnily plnění harmonogramu a tím ukončení realizace projektu v termínu stanoveném v Rozhodnutí/Stanovení výdajů.
 

Závazný pokyn je možné stáhnout zde.