Závazný pokyn č. 1 ke Specifickým pravidlům pro žadatele a příjemce komponent 6.2 Národního plánu obnovy pro 11. výzvu

Vytvořeno: 5. 2. 2024 Poslední aktualizace: 5. 2. 2024

Ministerstvo zdravotnictví, uveřejňuje 1. Závazný pokyn ke Specifickým pravidlům pro žadatele a příjemce komponent 6.2 Národního plánu obnovy pro 11. výzvu (NPO).

Předmětem závazného pokynu je úprava informací k oprávněnosti žadatelů, jmenovitě aktualizace odkazu na tabulku, v rámci které je uveden seznam Screeningových center. Druhá změna se týká umožnění oprávněnosti i v případě, že v seznamu není centrum uvedeno, i když má Rozhodnutí od MZ ČR. Další změny se týkají umožnění poskytovat v rámci lokálního dopadu podpory dotace mimo veřejnou podporu. S tím souvisí rovněž vložení nové přílohy Specifických pravidel č. 8 Dotazník pro lokální dopad podpory.

Přílohy