Závazný pokyn č. 1 ke Specifickým pravidlům pro žadatele a příjemce komponent 6.1 Národního plánu obnovy pro 6. výzvu

Vytvořeno: 19. 1. 2024 Poslední aktualizace: 19. 1. 2024

 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje 1. Závazný pokyn ke Specifickým pravidlům pro žadatele a příjemce komponent 6.1 Národního plánu obnovy pro 6. výzvu (NPO).

Předmětem závazného pokynu je úprava informací k indikátorům projektů v rámci Specifických pravidel.

Přílohy