Závazné pokyny k PPŽP pro 2. a 11. výzvu

Vytvořeno: 6. 5. 2013 Poslední aktualizace: 6. 5. 2013

Odbor evropských fondů vydal dne 30. dubna 2013 závazné pokyny, které aktualizují Příručku pro žadatele a příjemce pro 2. a 11. výzvu. Tyto závazné pokyny upřesňují povinnost příjemců zajistit u svých dodavatelů vykazování dodaného plnění předepsaným způsobem, jež následně umožní přesnější kontrolu ze strany příslušných kontrolních subjektů.

Závazný pokyn č. 12 pro 2. výzvu je ke stažení zde.

Závazný pokyn č. 2 pro 11. výzvu je ke stažení zde.